Lapse lastehoidu toomine ja koju viimine

 • Lastehoid on avatud tööpäevadel 7.45 – 17.30 v.a. riigipühad
 • Pühade ja tähtpäevade eelneval tööpäeval on lastehoid avatud kella 13.00-ni, sel päeval lapsed         lõunaunne ei jää.
 • Lapsevanem toob lapse hommikul lastehoidu ja annab lapse isiklikult lapsehoidjale üle
 • Palun teatage lapsehoidjat, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa
 • Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps hoiust ära viia, teavitab         
       
  lapsevanem  
  hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel otse hoidjale
 • Lapsele palume järgi tulla 30 min. enne lastehoiu sulgemist, et jõuaks suhelda 
       lapsehoidjaga päeva jooksul toimunust ja laps riietada
 • Kui teie laps puudub ja lastehoidu ei ole sellest teavitatud hiljemalt 8.45-ks läheb söögipäev     
       kirja.
 • Palun tooge laps lastehoidu õigeaegselt, see tähendab: – kui laps sööb hommikusööki, siis
       hiljemalt 10 minutit enne söögi algust
 • Lapse puudumisest või haigestumisest palume teavitada juhatajat või hoidjat hiljemalt sama
       päeva hommikuks, kella 08.45ks. Helistada või saata sms hoidu numbril 58141459
 • Kui muutub teie kodune aadress, e-post või telefoni number, siis palun teavitage sellest     
       lastehoidu

Riietus

 • Õueriided valige palun vastavalt aastaajale ja ilmastikule, ning puhtad/terved;
 • Õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mis võib määrduda
 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke hele peakate, mis kaitseb last päikese eest .
       Päikesekaitsevahendiga tuleb laps vajadusel kreemitada kodus enne lastehoidu saabumist
 • Jahedamal perioodil andke kaasa õuekindad ( labakindad ), mis ei karda määrdumist
 • Üks komplekt vahetuspesu- ja riideid
 • Sobilikud vahetusjalanõud (hingavad ja kerged, ergonoomilised)
 • Magamisriided
 • Karp/pakk pabertaskurätikuid
 • Vajadusel mähkmed, niisked salvrätikud ja kamm (patsikummid)

NB ! Riietele ja jalanõudele tuleb kirjutada lapse nimi, et vältida arusaamatusi ja riiete
        vahetusse minemist.

Lapsevanem korrastab jooksvalt, vähemalt kord nädalas, lapse kappi, viib ära mustad riided ja toob asemele vajalikud puhtad riided. Talveriided ja- jalanõud viib lapsevanem kevadel ära soojade
ilmade saabudes.
 

Lastehoidu tulles sisendame lapsele head tuju ja julgustame teda hoidu tulema, enda hirme ja muresid palume lapsele edasi mitte kanda.

Üleriietega ja välisjalanõudega on lubatud viibida vaid esikus. Välisjalatsid tuleb porisel ja lumisel ajal jätta esikusse. 

Lastehoiumaksude tasumine

 • Toidukulu arvestatakse eelmise kuu eest. Kohatasu ja huvitegevusetasu jooksva kuu eest
 • Puudutuid päevi või riiklikele pühadele jäävaid lapsehoiu päevi ei tasaarveldata ega asendata
 • Arve tasumise tähtaeg on lisatud arvele, mis saadetakse kuu alguses lapsevanema e-mailile

Mänguasjad

 • Lastehoidu ei ole lubatud kodust kaasa võtta isiklike mänguasju. Lastehoiu töötajad ei vastuta   
       mänguasja katki minemise või kadumise eest. Kaasa ei või tuua mängurelvi ja teravaid
       esemeid, kergesti purunevaid ja pisikesi detaile sisaldavaid ehteid/mänguasju.
 • Soovituslik – lapsel võib lastehoius kaasas olla isiklik turva-ese (kaisukas, tekike).

Haigused

 • Lapsehoidjal ei ole lubatud lastehoidu vastu võtta last, kellel on palavik, kõht lahti, silmapõletik
       või pedikuloos (täid).Ka köha ja nohu on haigused, mis kanduvad lapselt lapsele ja vajavad ravi
 • Lapsehoidjal on keelatud anda lastehoius lastele ravimeid, (v.a. esmaabi)

·       Kui lapsel on nt allergiline nohu, palume tuua perearstilt vastav tõend

·       Lapse puudumisest haiguse tõttu (või mõni muu oluline põhjus) palume vanematel teavitada
        lastehoidu hiljemalt sama päeva hommikul 
kella 8:45ks. tel. 58 1414 59

 • Kui laps haigestub lastehoius, võtab lapsehoidja teiega koheselt ühendust
 • Kui laps on pikalt hoiust puudunud, siis hoidu naasmise eelneval päeval on vaja lastehoidu
       teavitada hiljemalt kell 15.00 endale sobiliku infokanali kaudu
   

Koostöö

 • Hea koostöö lapsevanemate ja lapsehoidjate vahel on aluseks laste kohanemisele ning
       turvatunde tagamisele lastehoius. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
 • Lastehoius on keelatud pildistada ilma teiste vanemate nõusolekuta.

Kõik mured on lahendatavad! Nendest tuleb rääkida!